een uniek traject met

intervisie en coaching

voor ouders en leerkrachten

van lagere schoolkinderen en jongeren met ASS

 en voor jongvolwassenen met ASS